پكيج حسابداري

نرم افزار حسابداري جامع و كامل +آموزش حسابداري فقط 90 هزارتومان

اولين برنامه آموزشي حسابداري براي كساني كه نياز به حسابدار دارند ولي نميخواهند هزينه ماهانه پرداخت كنند و يا كساني كه در دانشگاه مدرك حسابداري دارند اما تجربه و مهارت كافي جهت انجام كار حسابداري ندارند

 

اين مجموعه توسط اساتيد حسابداري تهيه و توزيع شده است ودر شهر مشهد بصورت رايگان ارسال ميگردد و در شهرستانها هزينه ارسال به آن اضافه ميگردد

1- آموزش اصول مقدماتي حسابداري

2- آموزش ثبت هاي حسابداري

3- آموزش كدينگ حسابداري

4-آموزش ليست حقوق و دستمزد

5- آموزش ليست بيمه تامين اجتماعي

6- آموزش ارسال گزارشات دارايي(گزارشات فصلي؛ارزش افزوده ؛اظهارنامه و......)

و هر آنچه كه شما نياز به انجام كار حسابداري داريد در اين مجموعه براي شما فراهم شده است.

 

يكبار ديگر يادآوري ميكنيم كساني كه حتي ديپلم دارند و داراي مغازه هستند ميتوانند بدون نياز به حسابدار با اين مجموعه مديريت كسب و كار خود را انجام دهند.

 

قيمت در مشهد مقدس: 90 هزارتومان

قيمت در شهرستانها: 85 هزارتومان + هزينه ارسال پست

نرخ ها براساس سال 1397 مي باشد

   

 دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کار
(رایانه کار مالی + حقوق و دستمزد+لیست بیمه – اظهارنامه مالیاتی)
رایانه کار حسابدار مالی
1-اصطلاحات حسابداری، تجزیه‌وتحلیل رویدادهای مالی، ثبت در دفتر روزنامه
2-ثبت در دفتر کل ، تهیه تراز آزمایشی 2 ستونی و 4 ستونی
3-حسابداری مؤسسات خدماتی و بازرگانی ، فرمول‌های مهم در مؤسسات بازرگانی است
4-تعیین بهای موجودی کالای پایان دوره به روش‌های Fifo، Lifo و میانگین
5-اسناد تجاری (چک و سفته)
6-موجودی نقد و بانک (صندوق ، تنخواه ، مغیرت بانکی)، اصلاحات ، مطالبات ، بستن حساب‌های موقت و دائم
7-تهیه صورت‌های مالی
حقوق و دستمزد
1-تعارف و قوانین، تهیه لیست حقوق و دستمزد
2-ثبت دفتر روزنامه شامل 1- خدماتی و بازرگانی 2- تولیدی
3-فرمول‌های تسهیم در مؤسسات تولیدی و طرح‌های تشویقی
4-کار با نرم‌افزار بیمه و ارسال لیست بیمه