مشتريان

فقط برخي از هزاران مشتريان مادرسرتاسر كشور كه لوگوي آنها موجود بوده است

پيامك آذربایجان شرقی                              پيامك آذربایجان غربی
پيامك اصفهان                                            پيامك اردبیل
پيامك ایلام                                                پيامك بوشهر
پيامك تهران                                               پيامك چهارمحال و بختیاری
پيامك خراسان جنوبی                                   پيامك خراسان رضوی      
پيامك خراسان شمالی                                 پيامك یزد

پيامك خوزستان                                         پيامك زنجان
پيامك سیستان و بلوچستان                       پيامك سمنان
پيامك فارس                                               پيامك قم        
 پيامك قزوین                                             پيامك کهکیلویه و بویراحمد

پيامك کردستان                                          پيامك کرمان
پيامك کرمانشاه                                          پيامك گیلان
پيامك گلستان                                            پيامك لرستان
پيامك مازندران                                            پيامكمرکزی
پيامك هرمزگان                                          پيامك  همدان